SEPTEMBERTENTOONSTELLING

"DUIVENSPORT, VOGELVANGST, VINKENZETTING & ORNITHOLOGISCHE VERENIGINGEN "

De jaarlijkse tentoonstelling, door de Heemkundige Kring ingericht in de maand september, werpt ditmaal een licht op de bijna verdwenen duivensport in onze gemeente. Vroeger zag je in het straatbeeld het ene "duivenkot" naast het andere staan. Thans moet je al goed uitkijken om nog een duivenhok te vinden. Ook onze "duivenmelkers" worden stilaan een zeld-zaamheid en met de ontbinding van de Wommelgemse Duivenbond zal dit er wellicht niet op verbeteren. Tijd dus om deze "volkssport" even in het daglicht te zetten.

Duivensport was vroeger niet het enige volksvermaak waar onze gevederde vrienden mee te maken kregen. Zo was er de vogelvangst met al dan niet toegelaten netten. Men kende toen de "Grote Slag" een net van 2,25 x 25 meter en de "Kleine slag": 1,50 x 9 meter. Vogels werden niet gevangen om ergens in een volière mee te pronken maar wel om te consumeren in de zogenoemde "betere restaurants".

In het staatsblad van 1 augustus 1972 werd de vogelvangst met netten verboden.

De vinkenzetting is tot op heden een toegelaten volksvermaak. In onze gemeente is het evenwel verdwenen maar een vijftigtal jaren geleden, tijdens de jaarmarkt, stond de  dolf Mortelmansstraat vol met vogelkooitjes waarin vinken hun "suskewiet" naar hartenlust lieten horen en de eigenaars het aantal ijverig noteerde (maar dit bij de vink van iemand anders natuurlijk). Hoe meer "suskewieten" hoe meer kans op winst (zie verder "Krantenknipsel uit 1960"). De ornithologische verenigingen "De Goudvink" en de "Verenigde Vogelvrienden" fusioneerden op 1 januari 2010 tot één vereniging: de "Verenigde Vogelvrienden Wommelgem". Een kort overzicht van de beide verenigingen behoort eveneens tot het onderwerp van deze tentoonstelling.

De tentoonstelling in het documentatiecentrum van de Heemkundige Kring - Fort 2 straat 1, 2160 Wommelgem is toegankelijk op  Zondag 3 september vanaf 12u (tot 19u) en op 10, 16 & 24 september van 14u tot 18u.

 

KRANTENKNIPSEL UIT 1960 (Het Volk)

Vinkensport - Niet minder dan 64 deelnemers werden ingeschreven voor de jaarlijkse wedstrijd voor zangvinken, ingericht door de vereniging "De drie Dassen" (zetel lokaal " Rozenboom" bij Frans Vanden Bosch). De eindzege bleef in eigen gemeente vermits Fons Crollet vrij afgetekend het pleit won. 

Uitslag :

1-Alf.Crollet (Wommelgem) met Kruger, 639 liedjes;
2- Bertels (Herentals) met Puntje, 506 liedjes;
3- Heylen (Ranst) met Lassie;
4- Van Den Driessche (Antwerpen) met Lucky;
5- C. Verwerft (Wommelgem) met Avibo ;
6- Thijs (Ranst) met Nicky;
7- Leyzen (Herentals) met Loebas;
8- Van de Weert (Ranst) met Cruddi;
9- Proost (Beerse) met Marieke;
10- De Bie (Ranst) met Hirochima;
11- W. Verwerft (Wommelgem) met Johnny;
12- J. Ouderits (Wommelgem) met Kopbreker;
13- Dries (Beerse) met Merlijntje;
14-A. Crollet (Wommelgem) met Kastor; 
15- Bertels (Herentals) met Tino ......(einde knipsel).

Zoals u merkt kwamen de deelnemers tot zelfs uit de Noorderkempen, 50, 60 tot zelfs 100 deelnemers was geen uitzondering. Buiten de gewone wedstrijden werden er ook provinciale kampioenschappen georganiseerd.

Datum: 
zondag, 3 september, 2017
zondag, 10 september, 2017
zaterdag, 16 september, 2017
zondag, 24 september, 2017