Algemeen

Een heemkundige documentatiecentrum heeft tot doel mensen de mogelijkheid te geven zich  te informeren over de plaatselijke geschiedenis.
Op onze Website kun je reeds enkele bestanden terugvinden die het zoeken naar bepaalde titels  vereenvoudigen. Zo vindt je in de rubriek :

 • Bibliotheek: een overzicht van het boekenbestand ingedeeld naar onderwerp( 3de kolom), titel(5de kolom), auteur(6e kolom) en het jaartal van de publicatie(7de kolom).
 • Biografien en streekromans.
 • Bibliografie alle artikeltjes die gepubliceerd zijn door de W.H.Kring “De Kaeck” 
  De mogelijkheid bestaat om van deze artikeltjes een fotokopie te maken. 
  Het is de bedoeling om in de toekomst deze artikeltjes te digitaliseren zodat ze ook via elektronische weg raadpleegbaar zijn.

Boeken kunnen voor een beperkte periode ontleend worden.

Samenwerking tussen de bibliotheek en de heemkundige kring 'De Kaeck'.

De collecties van de Openbare Bibliotheek Wommelgem, Welkomstraat 32, en de heemkundige kring vormen een mooie aanvulling op elkaar. Bezoekers van de bibliotheek kunnen materialen aanvragen van 'De Kaeck' en lenen via de bibliotheek.
Hoe gaat dit in zijn werk?

•Noteer de volgende gegevens van het boek dat je wil lenen: Boeknummer (bibliotheek) of schapnummer (Biografieën en streekromans), titel en auteur.
•Mail de gegevens voor woensdag 12 uur naar bibliotheek@wommelgem.be
•Je kan het boek vanaf zaterdag ophalen in de bibliotheek.
•Je mag het boek vier weken lenen. Daarna breng je het terug binnen in de bibliotheek.

 

Het documentatiecentrum beschikt over een uitgebreid informatiebestand dat ingedeeld is als volgt :

 • Archieven waarin informatie te vinden is over het plaatselijk dagelijkse leven vroeger en nu. Het omvat informatie van/over verdwenen en nog bestaande verenigingen, politiek pamfletten, onderwijs, gemeentelijke adviesraden, milieu, bouwkundige erfgoed, adellijke families, toponiemen  e.a.
 • Persoonsgebonden archieven die enkel toegankelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek. ( Enkel mogelijk na afspraak – zie verder)
 • Een uitgebreide heemkundige bibliotheek
 • Verzameling streekromans en heiligenlevens
 • Tijdschriften
 • Volksbode ( plaatselijk weekblad)
 • Oude (ingebonden) weekbladen ( Zondagsvriend, De Dag , Vici)
 • Naslagwerken.
 • Fotoverzameling en verzameling gedigitaliseerde dia’s over diverse onderwerpen
 • Gedigitaliseerde film en videoopnamen
 • Geluidsbanden orale geschiedenis.
 • Gedigitaliseerde krantenartikels over plaatselijke gebeurtenissen

Het documentatiecentrum is gevestigd in de Fort II straat 1 en is toegankelijk voor het publiek op woensdagavond van 19u tot 21u.
Er kan ook een bezoek gebracht worden op afspraak. Contact :  E. Smits, Schaarbosstraat 10, 2160 Wommelgem – tel.: 03/354.40.72 / GSM 0477/61.45.00 – email : eduard.smits@skynet.be 

 schijn