Ontstaan en evolutie van De Kaeck

Aloïs Sledsens (1924-1992) mag terecht beschouwd worden als de stichter van de Wommelgemse Heemkundige Kring "De Kaeck”. Van beroep brugwachter in de haven van Antwerpen, had hij zich in zijn vrije tijd ontwikkeld tot een "selfmade" historicus die werkelijk "alles wist" over zijn geboortedorp Wommelgem. De plaatselijke geschiedenis kende geen geheimen voor hem. Hij had dan ook al twee publicaties op zijn naam staan - nl. "Wommelgem vroeger en nu" (1962) en "Wommelgem door de eeuwen heen" (1965) - toen hij in het weekblad "Volksbode", waarvan hij de plaatselijke correspondent was, een oproep lanceerde tot alle personen die belangstelling hadden voor het Wommelgemse verleden in al zijn facetten, om eens samen te komen voor een gezellige babbel. De bijeenkomst had plaats in het Gildenhuis te Wommelgem op 8 oktober 1965. In totaal gaven 8 personen gevolg aan de oproep, waarop ook het Heemverbond van de Gouw Antwerpen vertegenwoordigd was door twee afgevaardigden. Deze bijeenkomst was de officiële start van de Wommelgemse Heemkundige Kring "De Kaeck".

Een voorlopig bestuur werd samengesteld en Paul Houben, één van de dorpsonderwijzers, werd de eerste voorzitter. De drijvende kracht achter de heemkundige kring bleef echter de populaire figuur Aloïs Sledsens. Op 22 april 1966 nam hij dan ook het voorzitterschap over. Hij bleef deze functie verder onafgebroken uitoefenen tot aan zijn onverwachte overlijden op 9 juni 1992. Hij bracht de kring tot een ongekende bloei met een ledenaantal dat ver boven de 300 opliep! Al in mei 1966 werd er gestart met een ledenblad of contactorgaan, dat algemene bewondering afdwong om de zorg (stencil-kleurendruk!) die eraan besteed werd.

In de vergadering van 18 april 1972 besloot het toenmalige bestuur de heemkundige kring om te vormen van een feitelijke vereniging naar een v.z.w. De statuten werden definitief vastgesteld op 15 december daarna en goedgekeurd in de algemene vergadering van 9 maart 1973 (verschenen in de bijlage van het Belgisch Staatsblad op 10 mei 1973). Vanzelfsprekend werden ze later gewijzigd in overeenstemming met de nieuwe wetgeving op de v.z.w.'s.

ZegelHet prachtige zegel van de kring, afgebeeld op de pagina's van deze website, is een ontwerp van de gewezen ondervoorzitter Achiel De Pillecijn (1921-2001), die later naar Spanje uitweek. Het werd in gebruik genomen op 13 februari 1967.

In 1967 stelde het gemeentebestuur van Wommelgem een klaslokaal ter beschikking in de oude gemeenteschool Dasstraat 25. Later mocht de kring de ganse school gebruiken om er een museum in te richten. Dat bleef er gevestigd tot in 2004 toen het gebouw eigendom geworden was van het O.C.M.W. dat het zelf wilde betrekken. Het heemkundige museum mocht dan ondergebracht worden in een gedeelte van het recreatiedomein Fort 2. Het documentatiecentrum werd in hetzelfde jaar ingericht in de conciërgewoning van Fort 2, Fort-2-straat 1.

Frans Goris (24-12-2017) 
24 april 2008